Sidste skoledag for 9. klasserne

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
 • ikon
  Jette Nauntofte den 24-06-2016
  Kære elever og forældre,
  Efter en stemningsfyldt dimission i teltet i Europagården med plads til både grin og gråd, hygge og højtidelighed har vi taget afsked med vores 9. klasse årgang 2016, som endnu en gang sprængte sidste års rekord med et gennemsnitligt karaktergennemsnit på 7.47!

  Om lidt slutter vi af med fælles samling i teltet for alle Skovbakkeskolens elever, hvor vi synger og tæller ned til start på en sommerferie, hvor "solen vil skinne til ferien er forbi". Ligesom vi plejer.

  Vi har i år helt usædvanlig store udfordringer med skemalægningen, hvor det skal gå op med de timer, som skal læses ude af huset (madkundskab, fysik/kemi og idræt), med de ekstra frikvarterer vi har lagt ind (sparekrav), transport, busafgange m.m. Derfor er skemaet desværre ikke klar til at sende med eleverne hjem i dag. Det bliver lagt ud på intra, så snart det er klar.

  En vigtig ting er, at vi har været nødt til at fremrykke skoledagens start, så næste år starter 1. lektion hver af ugens dage klokken 8.05.

  Vi har checket, at det passer med bussernes ankomst, dog betyder det, at de børn, der kommer med rute 1002 skal stå af ved stoppestedet på Nørregade og gå herop, for bliver man siddende i bussen og kører forbi stationen er klokken blevet 8.09, inden bussen rammer Skovbakkeskolen.

  I næste uge begynder nedbrydningen af nordfløjen og byggepladsen udvides mod vest, så cykelparkeringen i Holsteinsgade vil efter ferien være rykket længere ned mod plejehjemmet.

  Men nu skal vi have ferie. Jeg vil takke for arbejdsindsats og samarbejde og ønske jer alle en dejlig sommerferie.

  På glædeligt gensyn mandag den 8.8. klokken 8.05 for 1.-9. klasse.

  Vi siger velkommen til vores nye 0. klasse klokken 10.00

  Jette Nauntofte
  skoleleder
 • ikon
  Susanne Bruun den 22-06-2016
  Næste etape af nedrivningen går i gang

  Her er planen for inddragelse af området ved Holsteinsgade til byggeplads.
   

   
  I morgen tidlig laver vi afgræsning, så p-pladsen ved Peders blå container lukkes, og vi begynder at grave byggepladsvej.
  Vi hegner hele området permanent ind fra mandag uge 26 jf. skitsen ovenfor, og etablerer en ny cykelparkering, på samme måde som den er etableret langs den gamle Tværgade (grus underlag med stativer). Vi laver hul i hækken, så man leder cyklerne ind på den nye cykel-p, uden om busholdepladsen. Vi laver en mindre indhegning i forbindelse med elevatoren, så bl.a. Peders affaldscontainer kan stå der, og den kan bruges uden at skulle færdes på byggepladsen.
   
  Fra mandag uge 26 rigger nedriveren an igen, og begynder indvendige arbejder i fagfløjen. Deres primære adgangsvej bliver fra Holsteinsgade med affaldscontainere m.m.
   
  Venlig hilsen

  Søren Rudolf Langhoff
  Projektleder