• Jens Nedergaard Bjerre den 29-09-2016
    En lille video fra LeadUsernes besøg på Odder Bibliotek onsdag eftermiddag:

  • 30-09-2016
    Konfirmand udflugt arrangeret af præsterne · 8A · 8B · 8C · 8D
    1

En dejlig dag for vores nye 0. klasses elever

Ingen aktuelle nyheder

Entreprenørskab i Danskundervisningen

Nyhed billede
Eleverne i 6.b og 8.D arbejder de kommende 3 uger som kommunikationsbureau. De skal lære at starte bureauet op, finde kunder og udføre autentiske kommunikationsopgaver for kunderne. Som afslutning får eleverne feedback på deres arbejde fra kunderne og deres lærere.
Forløbet ”Kommunikationsbureauet”, som eleverne og deres lærere er i gang med at afprøve, er del af et Ph.d.-projekt finansieret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, og formålet er at undersøge mulighederne for at fremme skoleelevers entreprenørielle kompetencer i danskundervisningen, hvor de samtidig forbedrer deres danskfaglige kompetencer i forbindelse med kommunikation og tekstproduktion.
Eleverne er i øjeblikket i fuld gang med at finde kunder til deres bureau. Det er spændende og lærerigt for dem at skulle tage kontakt til institutioner og virksomheder i lokalområdet, lære disse at kende og i sidste ende hjælpe dem med at kommunikere budskaber og gode fortællinger ud til et publikum.
Der er allerede et bredt spektrum af lokale virksomheder og institutioner, der har sagt ja til at arbejde sammen med eleverne, herunder it-virksomheden Nova Vision, Dagplejen i Odder og grønthandleren ”Hos Tyrkeren”.