Luciaoptog i indskolingen

 • 24-01-2017
  -18:15
  Samtaler · 7C
  1
 • 24-01-2017
  15:00-17:30
  Samtaler i 4a - januar 2017 · 4A
  1
 • 24-01-2017
  15:00-18:20
  Skole/hjem samtaler i 7. D · 7D
  1
 • 25-01-2017
  14:40-17:00
  Forældresamtaler 1.a og 1.b · 1A · 1B
  1
 • 25-01-2017
  14:40-17:40
  Skole/hjem samtaler i 7. D · 7D
  1
 • 26-01-2017
  15:30-17:40
  Skolehjemsamtaler 7B · 7B
  1
 • 26-01-2017
  15:30-18:30
  Skole/hjem samtaler i 7. D · 7D
  1
 • Jens Nedergaard Bjerre den 19-01-2017
  Mellemtrinnet øver "Ønskelandet" til børnekulturåbningen:

Undskyld vi roder - ny hjemmeside på vej

Nyhedsbrev julen 2016

Midtvejs i skoleåret 2016/17
Så er vi kommet midtvejs i dette meget anderledes skoleår, hvor vi underviser vores elever i den del af Skovbakkeskolens bygninger, som stadig består, mens de nye bygninger skyder op om ørerne på os. Og jeg vil benytte lejligheden til at sige så langt – så godt og mange tak alle sammen. For jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det gode forløb skyldes, at alle parter, elever, forældre og medarbejdere er indstillede på at bære over med og at tåle noget ekstra, fordi vi venter på noget rigtigt godt – en flot ny skole.

Og det er det billede, der tegner sig stadig mere tydeligt, når man bevæger sig rundt inde i de nye bygninger. Skolens yderskal er nu lukket, og det meste arbejde foregår inden døre, så det er ikke længere så let at se, at arbejdet rent faktisk skrider frem. Men det gør det. I øjeblikket støbes slidlag på gulvene, lofterne færdiggøres, væggene males og der bliver lagt fjernvarme ind. Det udvendige tagarbejde pågår til en gang efter jul. Hovedtidsplanen overholdes og der har ingen spilddage været.

Orienteringsmøde i hjerterummet
Vi har fået lov til at få adgang til byggepladsen, så vi kan præsentere de omgivelser, som vores kommende 7. klasser skal starte i. Altså holder vi tirsdag den 28. 2. klokken 17.00-18.30 orienteringsmøde for kommende 7. klasses elever sammen med deres forældre i hjerterummet på den nye Skovbakkeskole. Det glæder vi os til.

Ny skole – ny kultur med gamle og nye traditioner
Personalet på Skovbakkeskolen har en pædagogisk dag den 21.12. (dagen efter eleverne er sendt på juleferie den 20.12.) hvor de bl.a. skal arbejde med hvilke dele af skolens kultur og traditioner, der skal tages med over i den nye skole og hvilken ny kultur med nye traditioner de nye bygningsmæssige rammer kalder på der bliver udviklet. Den sam-me forberedelse og ideudvikling kommer til at ske i skolens elevråd og i skolebestyrelsen.

Elevernes sikkerhed og et rent undervisningsmiljø
I løbet af efteråret har vi haft udfordringer, når tunge lastbiler er ankommet samtidig med den tætte morgentrafik og elevernes ankomst til skolen. MT Højgaard har gjort hvad de kunne for at sige til leverandørerne, at de ikke måtte levere i tidsrummet mellem 7.45-8.15. Alligevel har der i perioder været tæt på trafikkaos på Holsteinsgade. Her har vores dygtige skolepatruljer gjort en formidabel indsats for at sikre skolevejen for deres kammerater. Og vores elever er blevet gode til at efterkomme skolepatruljens anvisninger. Der er stadig enkelte elever, der kommer om morgenen uden lys på cyklen. Vi arbejder på at ALLE vores elever skal have lys på deres cykler.

Vi er mange mennesker på lidt plads. Det har vi især kunnet mærke siden efterår og vinter har sat ind. Også på grund af byggeriet lige udenfor er der et forhøjet behov for rengøring. Desværre har vi oplevet rigtig mange tilfælde af mangelfuld eller ingen rengøring. Vi bruger derfor meget tid på at påtale forholdene overfor selskabet. Det vil vi fortsat gøre, indtil resultatet er tilfredsstillende. I mellemtiden skal vi også have en ekstra opmærksomhed på, at der er fejet, stolet op og ryddet op, så rengøringspersonalet nemmere kan komme til at gøre rent.

Åbning af Odder Juniorklub
Den 31.12. 2016, det er lige om lidt, lukker den nuværende fritidsklub, Egestammen, som ligger på Egholmgård. Klubben genopstår som Juniorklub Odder den 1.1. 2017, fortsat med adresse på Egholmgård, men fremover under Skovbakkeskolens ledelse og drift. Klubben er åben for alle børn i Odder by fra 4. - 6. klasse fra 14.00-17.00. Det kendte personale fra Egestammen fortsætter og de er i samarbejde med pæda-goggruppen på Skovbakkeskolen ved at lægge sidste hånd på en folder, som udsendes inden jul, som beskriver det nye tilbud.

Økonomi
Jeg omtalte i det sidste nyhedsbrev de nødvendige nedskæringer, vi måtte gøre for at indhente et underskud på 1. 4 million kroner. Det valgte vi at gøre ved at pålægge lærerne en ekstra undervisningstime, ved i understøttende undervisning midt på dagen at sætte en lærer på til to klasser, ved i højere grad selv at dække vikartimer og at sende de æld-ste elever hjem i ydertimerne. De valgte nedskæringer har vist sig at være tilstrækkelige til, at vi stort set har indhentet underskuddet, så vi igen har en balanceret økonomi.

Skolebestyrelsens høringssvar til forslag til ændring af skolestruktur
I samme nyhedsbrev skrev jeg ”Desværre ser det i øjeblikket ud til, at der på kommunalt plan venter flere nødvendige besparelser og effektiviseringer lige om hjørnet” Lige om hjørnet – det er nu. Odder Kommunes budget for 2017 er vedtaget og som led i at finde besparelser på skoleområdet er der fremsagt forslag om ændring af skolestruktur, som berører Skovbakkeskolen. Skolebestyrelsen sendte i november en invitation ud til de skolepolitiske grupper, samt til alle forældre, der kunne være interesserede i at deltage, hvor de indbød til debat som baggrund for deres udarbejdelse af høringssvar.

Desværre var der kun 4 tilmeldte, så bestyrelsen besluttede sig for at aflyse mødet. På mandag afholder skolebestyrelsen årets sidste møde. På dagsordenen er bl. a. færdiggørelsen af høringssvaret. Skolebestyrelsen besluttede på deres møde i november fremover at sende bestyrelsesreferaterne ud til alle forældre direkte via mail. Her vil også høringssvaret blive udsendt.

Vi har heldigvis en engageret og velfungerende skolebestyrelse, som gør et stort stykke arbejde for Skovbakkeskolen. Det er jeg dem meget taknemmelig for.


Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/16
Kvalitetsrapporten for skoleåret 2015/16 er nu offentliggjort. Den viser, at Skovbakkeskolen klarer sig rigtigt flot. Vi ligger over landsgennemsnittet i gennemsnitskaraktererne i både dansk, matematik og i de bundne prøvefag. Når tallene opgøres i forhold til undervisningseffekt, hvilket vil sige, at man tager højde for elevernes socioøkonomiske baggrund, så løfter vi vores elever i forhold til, hvad man kunne forvente ud fra elevernes forudsætninger.

Det har vi faktisk gjort de sidste tre år. Jeg har derfor hvert år i min di-missionstale til vores afgangselever kunnet sige, at de været de dygtigste elever, vi har dimitteret herfra. Det er vi stolte af.

Jeg får lyst til at citere ordret fra min tale fra sommeren 2016:
Nu får I lidt historie på vores karaktergennemsnit: For 5 år siden i skoleåret 2011/12 endte vi med et gennemsnit på 6,86, i 12/13 var det vokset til 6,93, i 13/14 til 7,27. I 14/15 var det på 7,43. I år endte vi på – hold nu fast – 7,47.

Der er nogen af lærerne, som ikke bryder sig om, når jeg på den måde ”hænger mig i karaktererne” og at jeg har som et ambitiøst mål, at vi skal bevare den opadgående kurve. Et eller andet sted forstår jeg godt, hvad de mener. Dybest set er det jo mere et spørgsmål om, hvorvidt I hver især har levet op til jeres eget potentiale end hvilken karakter, I har fået. Jeg ved, at mange af jer virkelig har knoklet for at opnå det, I har opnået. I har alle taget hver eneste prøve seriøst og I har gjort jeres bedste. Så kan man ikke forlange mere.

Men når det er sagt synes jeg alligevel det fortjener en klapsalve. Det er så HAMMER FLOT. Jeg tror, at det som ligger til grund for de flotte resultater, er et match af engagerede og ambitiøse lærere på den ene side og motiverede elever på den anden. Samt forældre, der bakker positivt op og støtter jer i, at jeres skolegang og udbyttet af den er vigtigt.

Tak for året der gik
Udenfor mit vindue hører jeg i skolegården glade børn, der spiller bold til akkompagnement af støjen fra byggepladsen. Selvom der er begrænset plads er der en livlig aktivitet. Og der er forbavsende få gnidninger og konflikter, der skal løses. De elever og medarbejdere, som skal transportere sig rundt i byen, gør det uden at klage. I min mailbakke og i dagligdagen hører jeg mange gange fra forældre, der bakker op om de ting, vi gør og de beslutninger, der tages. Det er super dejligt.
Vi er midtvejs i byggeriet. Der venter et par hårde vintermåneder, før det lysner. Jeg vil sige jer alle tak for opbakningen og tålmodigheden i denne fase, det har stor betydning. Og ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Jette Nauntofte
Skovbakkeskolen
Skoleleder